Kolejiště TT 55. část – Drážní stavby a trocha zeleně 2

Koncem března se začíná zelenat strouha u skladového areálu a prostor u propustků. Na méně viditelná místa jsem kupodivu s úspěchem použil i větší část zachráněných foliáží z demontovaných segmentů. Psát detailně o tom, jak se foliáže trhají, natírají Duvilaxem, lepí na kolejiště a nakonec, jak jsou z této činnosti krásně upatlané ruce asi nemá […]

Kolejiště TT 54. část – Drážní stavby a trocha zeleně

Velikonoce budiž požehnány. V mém případě ateisticky vychovaného, myšleno pouze k volnému času, který mohu věnovat mým zálibám. 🙂 A tak po přístavcích k výpravní budově mohly v klidu probíhat další práce. Kolem výpravní budovy vzniklo nástupiště, mezi břízy dřevěné WC /které mimo jiné ještě pamatuji na nádraží v Hostomicích pod Brdy/ a zahrádka paní […]

Kolejiště TT 51. část – Skladový areál

S nějakým skladovým areálem, popřípadě zemědělským silem na obilí bylo na tomto místě počítáno již při projektování kolejiště. Nakonec jsem se rozhodl pro takový menší skladový areál, který si vyrobím celý svépomocí. Práce začaly v pátek výrobou podezdívky na jednom z břehů budoucího potoka a poté betonovým plotem skladového areálu. Před těmito pracemi jsem ještě […]

Kolejiště TT 48. část – Zprovoznění nové stanice

Po výrobě ovládacího pultu /minulý víkend/ jsem tuto sobotu a neděli přistoupil k finálnímu dokončení elektktrického zapojení výhybek, rozpojovačů a k jejich následnému oživení a zprovoznění. Tyto práce začaly elektrickým napojením přestavníků výhybek vjezdového zhlaví k jednomu z ovládacích modulů. V této souvislosti bylo potřeba nejprve prodloužit kabely od některých serv. Po tomto úkonu již […]

Kolejiště TT 47. část – Nový ovládací panel

Pro budoucí zprovoznění nové stanice bylo nutné zhotovit i nový ovládací panel. Přibyly nějaké výhybky, změnilo se schéma a tak nebylo možné využít ten původní. Konstrukce tohoto, jako i předchozího panelu vychází z mnou osvědčených a dostupných materiálů. Dřevo – výběrové latě délky 700mm z OBI a sendvičová deska AL-plast-Al Dubond, používaná v reklamě. Tato […]

Kolejiště TT 46. část – Stavba vlakotvorné koncové stanice – díl 4.

Během včerejšího večera a dnešního dne, kdy jsem s přestávkami dělal na kolejišti se práce na nové stanici posunuly zase o kousek vpřed. Začalo to tím, že jsem musel na spodní části segmentů tam, kde jsou výřezy pro budoucí propustky zhotovit takové „dřevěné vany“. Použity dřevěné latě, plastové desky /zbytky z cedulí na reklamu/ a […]

Kolejiště TT 44. část – Stavba vlakotvorné koncové stanice – díl 2.

Po koupi chybějících výhybek EW2 a flexi kolejí začaly práce na druhém segmentu vlakotvorné stanice. Konstrukce je zcela shodná – dřevěné latě 60 a 80+20x2000mm, mezi spoji segmentů společně svrtané díly z překližky 10mm, kde jsou na jedné straně zalepeny středící kolíky, na druhé otvory pro ně 🙂 Deska opět OSB 8mm a po celé […]

Kolejiště TT 42. část – Digitalizace staré endéerácké BR81

Tuhle lokomotivu BR81 z produkce někdejší BTTB bývalého NDR jsem koupil za 400,-Kč na modelbazaru s myšlenkou, že ji jen tak staticky postavím před remízu. Lokomotiva byla evidentně málo jetá a velice zachovalá. Po jejím asi půlročním skladování v šuplíku jsem se dnes rozhodl, že ji zkusím vybavit DCC dekodérem Lenz Silver mini, který mi […]

Kolejiště TT 41. část – Přestavba segmentu s továrnou 3. část

Pomalu, ale i tak se upravený segment s továrnou a skladištěm začíná rýsovat do mnou vysněné podoby. Nakonec jsem se rozhodl dát továrnu více dozadu a tak trochu šikmo. Nebude mít tak přímé napojení na vlečku a rampa ze zadní strany bude tedy sloužit pouze pro zásobování a expedici nákladními automobily. Skladiště jsem dispozičně mírně […]

Kolejiště TT 40. část – Přestavba segmentu s továrnou 2. část

V pátek 20.11. jsem se cestou z firmy zastavil na Kladně v mašinkárně manželů Valterových. Na přestavbu mi chyběla jedna levá výhybka, flexi kolej a nějaký štěrk pro zaštěrkování výhybny a kolejí, které byly v tunelu původně pouze přilepené. Zhotovení výhybny bylo včera otázkou cca hodiny. Pak přišla na řadu opěrná zeď, částečné zatravnění a […]