Minikolejiště TT 2300x400mm – 4. část

Stavba kolejiště pokračuje jednak zhotovením a instalací jiné staniční budovy, ale zejména elektroinstalací, která je řešena moderními komponenty MGP. Tento systém umožňuje mimo jiné i perfektní dvoutlačítkové stavění vlakových cest OD – DO, které je ovládané z pultu. Nespornou výhodou tohoto řešení je i skutečnost, že z ovládacího pultu vede do kolejiště pouze jediný kabel […]

Minikolejiště TT 2300x400mm – 3. část

V průběhu stavby jsem na doporučení kolegů z DF objednal jinou výpravní budovu. Tato je ZvKČ LV/H s příručním skladem. Tím mi vyjde prostor pro „drážní zahrádku“ a na ni navazující volnou skládku. Dále se kolejiště konečně trochu zazelenalo. Terénní vlna, která odděluje výtažnou kolej SN byla navíc doplněna i skalnatou částí. Stromky jsou zatím […]

Minikolejiště TT 2300x400mm – 2. část

Velikonoce za námi a na mini kolejišti přibylo pár drobností. Jednak vznikla jakási terénní vlna, která bude vizuálně oddělovat výtažnou kolej skrytého nádraží. Ta je vzhledem k malé šířce kolejiště (400mm) doplněná opětnými zdmi. Dále byly zhotovené zatím polotovary budov. Výpravní budova se skladištěm od f. WEPE, nádrže na PHM od f. Auhagen a skladiště […]

Minikolejiště TT 2300x400mm – 1. část

Tohle mini kolejiště jsem měl v plánu stavět až na podzim. Nakonec i díky mizernému počasí jsem se do něho pustil už nyní. Jedná se o jednoduchou stavbu ze dvou segmentů 1350x400mm a 950x400mm, tedy o výsledném rozměru 2300x400mm. Motivem bude malá koncová stanice s vlečkou do Agropodniku a malým tříkolejným skrytým nádražím. SN je […]