Lokálka Hankov TT – 2. část

Práce na lokálce pokračují tvorbou krajiny, především aplikací statické trávy. Tuto činnost jsem chtěl mít na všech segmentech hotovou, abych mohl začít instalovat elektroniku MGP. Nyní jsou již takto připravené všechny segmenty. Více řekne několik amatérských fotek. Druhý segment a jeho propojení se segmentem. Třetí segment s budovou vechtru a mostem se silnicí k horní […]

Výstava kolejišť Sádek u Příbrami 5.-7. května 2023

Dnes jsme se zajeli s vnoučkem podívat na 1. ročník Výstavy kolejišť v Sádku u Příbrami. Byl jsem mile překvapený. Více něž deset opravdu pěkných kolejišť různých měřítek od „T“ 1:440, přes N, TT, H0e, H0 až po „G“ 1:22,5. Co mě teda dostalo, tak provoz na kolejišti T v měřítku 1:440., kde kromě spolehlivě […]

Minikolejiště TT 2300x400mm – 3. část

V průběhu stavby jsem na doporučení kolegů z DF objednal jinou výpravní budovu. Tato je ZvKČ LV/H s příručním skladem. Tím mi vyjde prostor pro „drážní zahrádku“ a na ni navazující volnou skládku. Dále se kolejiště konečně trochu zazelenalo. Terénní vlna, která odděluje výtažnou kolej SN byla navíc doplněna i skalnatou částí. Stromky jsou zatím […]

Minikolejiště TT 2300x400mm – 2. část

Velikonoce za námi a na mini kolejišti přibylo pár drobností. Jednak vznikla jakási terénní vlna, která bude vizuálně oddělovat výtažnou kolej skrytého nádraží. Ta je vzhledem k malé šířce kolejiště (400mm) doplněná opětnými zdmi. Dále byly zhotovené zatím polotovary budov. Výpravní budova se skladištěm od f. WEPE, nádrže na PHM od f. Auhagen a skladiště […]

Minikolejiště TT 2300x400mm – 1. část

Tohle mini kolejiště jsem měl v plánu stavět až na podzim. Nakonec i díky mizernému počasí jsem se do něho pustil už nyní. Jedná se o jednoduchou stavbu ze dvou segmentů 1350x400mm a 950x400mm, tedy o výsledném rozměru 2300x400mm. Motivem bude malá koncová stanice s vlečkou do Agropodniku a malým tříkolejným skrytým nádražím. SN je […]

Kovídkovo minikolejiště H0 1200x570mm

Tak tenhle mini projekt vznikl naprosto spontánně. Když s vnoučkem Františkem proháníme mašinky na tomhle minikolejišti: Minikolejiště H0 v bedně | Hankovy Stránky (hankovystranky.eu), tak už mu přestává stačit, že může ovládat zvuky a v poslední době i přepínače přestavníků výhybek. Stále by chtěl tu „červenou myš“ a řídit mašinky sám. Bohužel tohle cik-cak koncipované […]

Lokálka Hankov TT – 1. část

Po více než 6 letech jsem začal stavět další kolejiště v modelové velikosti TT. Po různých úvahách z toho vznikla opět segmentovka podél dvou zdí, široká kromě koncových segmentů s vratnými oblouky 490mm. Tohle řešení jsem si nějak zamiloval, neboť výroba kolejiště po jednotlivých segmentech skýtá z mého pohledu spoustu výhod. Od relativně jednoduché stavby […]

Úzká 0e 1:43 rok 2022 – 4. část. Segment se stanicí.

Tento víkend byl ve znamení práce na segmentu s koncovou stanicí. Koleje již byly zaštěrkované a tak se upravovala plocha volné skládky, vznikly základy pod staniční budovu, sklad, budovu traťovky a dřevěnou kůlnu. Stavby jsem použil z původního kolejiště. Upravoval jsem pouze jednu z nich, kdy jsem otáčel sklon střechy zepředu dozadu. Na budově je […]

Úzká 0e 1:43 rok 2022 – 3. část. Krajina na prostředním segmentu

Krajina na prostředním segmentu s odbočkou je, co se týká realizace, v podstatě jednoduchá. Jen trochu náročnější byla výroba mostu a propustku přes vodní tok. Jinak je to kombinace foliáží od R. Bezuchy, křovin od Poláka a směs statiky od různých výrobců. Myslím, že další komentář není nutný. Silnice je zatím v hrubém polotovaru. Dokončovat […]

Úzká 0e 1:43 rok 2022 – 2. část. Prostřední segment

Prostřední segment je upravený z původního segmentu. Mimo jiné je rozšířený o 80mm na současný rozměr 1750x480mm (původně 1750x400mm). Popisovat téměř kompletní předělávání již hotového segmentu raději ani nebudu, neboť bohatě stačily peprné komentáře, na onu práci a na mě samotného během realizace. Prostě už nikdy více. Těch pár korun, co jsem ušetřil za nový […]