Lokálka Hankov TT – 2. část

Práce na lokálce pokračují tvorbou krajiny, především aplikací statické trávy. Tuto činnost jsem chtěl mít na všech segmentech hotovou, abych mohl začít instalovat elektroniku MGP. Nyní jsou již takto připravené všechny segmenty. Více řekne několik amatérských fotek.

Druhý segment a jeho propojení se segmentem.

Třetí segment s budovou vechtru a mostem se silnicí k horní malé stanici.

Nakonec vechtr dostal tento víkend ještě okna a černou střechu.

Čtvrtý, předposlední segment s malou stanicí a nákladištěm.

Pátý poslední segment s vratným obloukem a dvěma mosty. Zde již stojí malá zastávka „Středoplky“. V údolí u potoka ještě přibyde nějaká roubená chalupa a můstek přes potok. Koryto potoka je zatím ve fázi rozpracovanosti 🙂

Pokračování příště 🙂

Hezké dny všem „Hank“