Minikolejiště TT 2300x400mm – 2. část

Velikonoce za námi a na mini kolejišti přibylo pár drobností. Jednak vznikla jakási terénní vlna, která bude vizuálně oddělovat výtažnou kolej skrytého nádraží. Ta je vzhledem k malé šířce kolejiště (400mm) doplněná opětnými zdmi.

Dále byly zhotovené zatím polotovary budov. Výpravní budova se skladištěm od f. WEPE, nádrže na PHM od f. Auhagen a skladiště s nakládací rampou a provozní budova vlečky jsou vlastní výroba. Střechy na budovách vlečky jsou jen provizorní, pro představu z XPS. Ještě jsem zvládnul komplet zaštěrkovat kolejivo, čímž je tohle mini kolejiště připravené na tvorbu jednoduché krajiny.

To je zatím po Velikonocích všechno. Pokračování dle času a nálady, ovšem předpokládám, že brzy 🙂

Zdravím tímto všechny návštěvníky těchto stránek.

Hank 🙂