Úzká 0e 1:43 rok 2022 – 4. část. Segment se stanicí.

Tento víkend byl ve znamení práce na segmentu s koncovou stanicí. Koleje již byly zaštěrkované a tak se upravovala plocha volné skládky, vznikly základy pod staniční budovu, sklad, budovu traťovky a dřevěnou kůlnu. Stavby jsem použil z původního kolejiště. Upravoval jsem pouze jednu z nich, kdy jsem otáčel sklon střechy zepředu dozadu. Na budově je to sice vidět, ale uvažuji, že bych v té horní nastavované části udělal časem dřevěný obklad. Zeleň jsem řešil mým osvědčeným způsobem. Nejprve jsem nalepil na podklad tam, kde má být vyšší, nebo neupravovaná tráva kusy foliáží, a následně jsem zbylá místa naflokoval statickou trávou dvou odstínů.

A níže již naflokovaná statika.

Následovat bude dokončení budov trafačky a vechtru na odbočce.

Hezké jarní dny všem 🙂 /Hank/