Úzká 0e 1:43 rok 2022 – 2. část. Prostřední segment

Prostřední segment je upravený z původního segmentu. Mimo jiné je rozšířený o 80mm na současný rozměr 1750x480mm (původně 1750x400mm). Popisovat téměř kompletní předělávání již hotového segmentu raději ani nebudu, neboť bohatě stačily peprné komentáře, na onu práci a na mě samotného během realizace. Prostě už nikdy více. Těch pár korun, co jsem ušetřil za nový rám, za ty nervy rozhodně nestálo.

Jak už to tak bývá, došlo ještě k mírné úpravě layoutu. Nyní povede jedna trať z odbočky do skrytého nádraží, kde bude tříkolejná přesuvna, a druhá trať bude sloužit jako vlečka do jakéhosi areálu. Zatím ještě nemám jasno, co to za areál bude. Tím jednak zakryji přesuvnu z pohledové strany a zároveň zpestřím provoz na úzké.

A takhle pokračovaly práce. Naprostá a léty ověřená klasika. Podloží koleji z dřevěných sloupků na něm pásy překližky a poté 6mm Starlon. Podklad krajiny je pěnový polystyrén a montážní pěna na které jsou ředěným Duvilaxem nakašírované papírové utěrky. Celek je po proschnutí natřený hnědým Balakrylem. Propustek a mostní pilíře jsou z narýhovaných desek z lehčeného PVC používaných v reklamě.

Dále vzniká pro tento segment věžová trafostanice a malé stavědlo obsluhující odbočku na trati a přilehlý železniční přejezd. Rozměry trafostanice z internetu a stavědla z železničních normálií. Stavba opět z plastových destiček tl. 3mm a 1mm používaných v reklamě.

A nakonec několik fotek pro představu, jak to bude za nějaký čas vypadat.

Hezké dny všem a pokračování příště 🙂

/Hank/