Úzká 0e 1:43 rok 2022 – 1. část. Koncová stanice

Z provozních a prostorových důvodů jsem se rozhodl kompletně předělat svoji úzkou v měřítku 0e 1:43. Nyní bude projekt celkově menší. Dominantou bude malá koncová stanice se dvěma nákladišti. Dále segment s volnou tratí, která bude ústit do skrytého nádraží v podobě 5-ti kolejné přesuvny. Celek bude mít rozměr 4600x480mm.

Tohle byla prvotní varianta.

V průběhu realizace segmentu se stanicí mě napadlo udělat na prostředním segmentu odbočku s malým vechtrem, který by obsluhoval provoz na odbočce i železniční přejezd v jeho blízkosti. Slibuji od této úpravy pestřejší provoz i případnou možnost objíždění odstavené soupravy lokomotivou přes přesuvnu. Celek bych pro zpestření doplnil nějakými návěstidly a blikačem nechráněného přejezdu. Tohle řešení by se patrně asi neslučovalo s reálním provozem na úzké, nicméně já tím sleduji především provoz pro zábavu.

Tohle je ta druhá varianta, která se již realizuje s jednoduchou 3D vizualizací.

Stavba začala segmentem s koncovou stanicí. Rám a desku tvoří osvědčená konstrukce ze smrkových latí a topolové překližky. Celek je polepený 6mm Starlonem pod plovoucí podlahy a na něj jsou nalepeny 2 vrstvy papírových utěrek. Nalepené papírové utěrky podloží nejen zpevní, nýbrž i umožňují následně lepit kolejivo kontaktním lepidlem, které by jinak Starlon rozpouštělo.

Pokládka kolejiva pro stanici byla poté otázkou jednoho odpoledne.

A nyní pro mě ta největší změna. Né nadarmo se říká, že odříkaného je ten největší krajíc. No a já jsem pro pravdivost tohoto rčení přímo učebnicový příklad, což vysvětlím 🙂 Ještě nedávno jsem zastával názor, že ovládat přesuvnu ručně bohatě stačí, a svým způsobem jsem v tom viděl jisté výhody. Jenže to bych zase nebyl já, abych se nenechal zblbnout do něčeho nového. A tak když jsem viděl, jak u mého modelářského kolegy funguje přesuvna s krokovým motorem ovládaným Arduinem, poměrně rychle jsem změnil názor a za jeho pomoci přešel na tento systém ovládání (Honzo díky). A dnes už bych se zpět k manuálu rozhodně nevracel. A v podstatě totéž platí ohledně řízení kolejiště (výhybek, příslušenství i trakce) digitálně a na dálku pomocí tabletu a aplikace Z21, což bude případ tohoto kolejiště. Ač jsem jich již postavil několik, digitálně jsem ovládal vždy pouze trakci. Tohle bude moje první, které bude digitálně ovládáno kompletně.

Na doporučení již zmíněného kolegy jsem pořídil digitální dekodér ESU pro 8 servo přestavníků. Nastavení dekoréru i aplikace Z21 v tabletu proběhlo v podstatě bez větších problémů, a výhybky, vlakové cesty i trakce ve stanici již na dálku perfektně fungují. Navíc ovládání trakce a funkcí lokomotiv mi přijde daleko příjemnější, než pomocí Multimausu. Jak se to ovšem osvědčí v provozu se teprve uvidí.

Pokračování příště 🙂

/Hank/