Úzkorozchodná železnice 0e 1:43 – část 5. – Další segmenty

Původní záměr projektu byl vytvořit v téhle velikosti pouze mini kolejiště o celkovém rozměru 2400x570mm. Následným prodejem segmentového kolejiště „Koncová H0“ se mi však uvolnilo místo, a tak jsem mohl uvažovat o stavbě nových segmentů. Po několika variantách navrženého layoutu jsem se přiklonil k níže uvedenému. Ze současného nákladiště lesní železnice, nebo ze skrytého nádraží, povede trať táhlou smyčkou do malé mezilehlé stanice a zpět . Ještě uvidím, zdali tuto stanici nechám opět jako další lesní nákladiště, nebo ji budu koncipovat jako malou klasickou stanici úzkokolejné dráhy. Asi zvítězí ta malá stanice a to z důvodu možnosti provozu i jiných vlakových souprav, než typicky lesních 🙂

fin

Stavba dalších segmentů probíhá moji osvědčenou technologií rámů z dřevěných lišt – tentokrát 52x10x2400mm a topolové překližky 4 a 8mm.

??? ??? ??? ??? ??? ???

Po necelých dvou víkendech truhlaření na rámech začaly nové segmenty vypadat už jako součást budoucího kolejiště. První dva nové segmenty se základem krajiny a kolejovým podložím.

??? ??? ??? ?????? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Třetí předposlední segment na který bude z pravé strany navazovat poslední segment s „otočkou“ do mezilehlé stanice – v hrubé výstavbě 🙂

??? ???

A poslední segment s otočkou  🙂

??? ??? ??? ???

Předposlední a poslední segment na místě 🙂

??? ??? ??? ???

Následovat bude u posledního segmentu zapěnění, úprava terénu a nakašírování papírových utěrek.

Pokračování 🙂                          /Hank/