Úzkorozchodná železnice 0e 1:43 – část 4. – Krajina

Práce na malém nákladišti lesní železnice pokračovaly štěrkováním kolejí, úpravou, respektive „zablácením“ panelové plochy a příjezdové cesty do větší reality a trochou zeleně a křovin. Více na fotografiích.

Původní panelová plocha

??? ???

Upravená panelová plocha

??? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Malá úprava manipulačních ploch, kolejového svršku a patinování kolejí  🙂

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???  ??? ??? ??? ???

Video ozvučené páry https://www.youtube.com/watch?v=X0d3I782_kM

Pokračování 🙂                 /Hank/