Úzkorozchodná železnice 0e 1:43 – část 3. – Výroba kolejiva

O mém „dobrém“ nápadu, že na tohle kolejiště použiji doma zbylé Hánulové kolejivo jsem postupem prací začal z různých důvodů pochybovat. Rozhodnutí o tom, že kolejivo bude ve viditelné části kolejiště definitivně jiné – úzkorozchodné, odstartovala debata na mašinkářském diskusním fóru, kdy mi na mojí námitku, že bych to musel celé vytrhat, odpověděl stručně jeden kolega ze Slovenska „Tak to vytrhaj“ 🙂 Jano, tímto ti děkuji a zdravím na Slovensko. 🙂 Celou viditelnou část kolejiště jsem tedy demontoval a začal s výrobou úzkorozchodného kolejiva. Originál výhybky PECO jsem vzhledem k geometrii původních výhybek 22,5°použít nemohl, a tak jsem se rozhodl využít původní Hánulové, u kterých předělám pražcový rošt.

Abych si vyzkoušel technologii úprav, začal jsem výrobou rovné koleje. Bylo potřeba vyrobit pražce a podkladnice. Na pražce jsem použil modelářské smrkové lišty 5x3mm. Na podkladnice měděný zemnící pásek 0,4mm. Pražce jsem nařezal na délku cca 36mm, podkladnice nastříhal nůžkami na rozměr cca 4x4mm a vyrovnal kladívkem na kovové desce. Nové pražce budou od sebe osově vzdáleny zhruba 15mm, což odpovídá cca 600mm v reálu. Abych si nemusel hlídat rozchod kolejí, postupoval jsem následovně. Po 45mm jsem si postupně odděloval původní pražce a na spodní část koleje zároveň pájel podkladnice, na které jsem poté kvalitním vteřinovým lepidlem lepil nové pražce. Následně jsem z koleje odstranil veškeré původní plastové pražce. Následovalo namoření nových pražců. K tomu používám olejovou hnědou barvu v tubě pro výtvarníky, kterou ředím benzinem Zipo. Výhodou je, že s takto namořenými pražci lze pracovat již za pár minut. Poté jsem kolej nalepil disperzním lepidlem na určené místo, zatížil a nechal důkladně zaschnout.

??? ??? ??? ???

Po zaschnutí jsem mezi pražce na podkladnicích doplnil vždy dva, které podkladnice nemají. Ty jsou pouze přilepeny k podkladu kolejiště.

??? ???

S výhybkami byla podstatě větší práce. Ovšem jestli jsem první dělal cca 2 a půl hodiny, tak ta poslední pátá byla hotová asi 3x rychleji. 🙂 Zde jsem opět ale velice opatrně odděloval jednotlivá pražcová pole, pájel podkladnice a lepil nové pražce. Abych mohl ponechat srdcovku a opornice, musel jsem původní pražce mezi nimi opatrně vyřezat žiletkovou pilkou.

??? ???

Takovýto polotovar výhybky jsem dispersním lepidlem nalepil na kolejiště. Po proschnutí jsem do vyřezaných míst přilepil k desce kolejiště části pražců, které jsem nařezal, jako ostatní pražce z lišty 5x3mm.

??? ???

Položené nové kolejivo.

??? ???

K tomu přibylo trochu terénních úprav a u budovy jedna kolna na vercajk. Když se na ten výsledek podívám, jsem rád, že jsem se do toho pustil. Jen pro představu bylo vyrobeno 358 dřevěných pražců a přes 200 měděných podkladnic. Časově to odhaduji asi tak na 30-35 hodin.  🙂 Jistě by se takovéto kolejivo nechalo zhotovit daleko precizněji, a tak poslední věta pro případné kritiky a počítače nýtů. „Dělám si to pro sebe tak, aby se mi to líbilo, a abych tomu věnoval pouze jistou dávku energie“ 🙂

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Hezký zbytek roku, veselého Silvestra a v tom dalším roce jen to dobré 🙂

Pokračování někdy v roce 2020 🙂     /Hank/