Koncová Hankov H0 – část 15. napojení stanice Hostomice pod Brdy

Zhruba 3/4 roční provoz na kolejišti mi ukázal převážně klady, ale také nějaké zápory realizovaného layoutu. Z těch kladů vidím relativně dlouhou volnou trať vedoucí přírodou a menší lokálkovou koncovou stanici se třemi nákladišti a s malým zázemím traťovky. Hlavním a nesporým kladem je i konstrukce celého kolejiště z jednotlivých segmentů, kde největší má rozměr pouhých 1400x450mm. No a co se týká negativ, tak asi jedinými jsou skryté nádraží se smyčkou, které je jednak mimo dosah i přehled od ovládacího pultu a dále smyčka samotná, kde určité ozvučené lokomotivy mají problém s průjezdem. Přemýšlel jsem sice, co s tím, ale nechtělo se mi v ten čas nic bourat. Měl jsem navíc rozestavěné minikolejiště, a to stanici Hostomice pod Brdy. https://hankovystranky.eu/category/nadrazi-hostomice-pod-brdy/ , kterou jsem chtěl provozovat ve svém druhém bydlišti. V průběhu stavby mě ovšem napadlo, že bych mohl oba dva projekty propojit v jeden celek, čímž bych ještě více prodloužil širou trať a mohl bych tak zrušit ono nepřehledné SN a problematickou smyčku. A tak se i stalo.

??? ???

Demontáž smyčky sice trvala asi hodinu, ale nebyla vůbec nic veselého… 🙁

??? ???

Po demontáži kolejiva a oddělení části segmentu po smyčce přišlo na řadu vytyčení nové tratě a úprava tohoto staronového segmentu.

??? ???

Trať zde povede po náspu a mostě přes údolí. Most od f. Noch opěrné zdi jsou plastové reklamní desky polepené PPS reliéfem od f. Faller.

??? ???

A mohl vzniknout spojovací segment s táhlým obloukem r-530 – z flexi kolejí.

??? ???

Napojení a provizorní zprovoznění.

Video z provozní zkoušky : https://www.youtube.com/watch?v=InMkrrPtZxk

Nyní mě čeká krajina a hlavně úprava ovládacího panelu a zprovoznění servopřestavníků výhybek ve stanici Hostomice pod Brdy. Jelikož nyní tato stanice bude součástí kolejiště, nahradily servopřestavníky původní mechanické ovládání.

Pokračování 🙂       /Hank/