Koncová Hankov H0 – část 3. Skryté nádraží

Posledním segmentem tohoto minikolejiště /bez skrytého nádraží má pouhých 1,5m2/ je právě skryté nádraží. Původně byla uvažována přesuvna, ale po zvážení všech kladů a záporů jsem se rozhodl pro provozně jednodušší řešení. Tento segment má celkový rozměr 1220x450mm, Materiál je opět 4 a 8mm překližka a výběrové latě z OBI, které jsou sice o něco dražší, ale zato rovné a shodné s deklarovanými rozměry.

Nejprve, jako vždy obvodový rám. V této fázi jsem ještě počítal s posuvnou částí přesuvny.

??? ???

Následovalo osazení svrtanými čely se středícími kolíky a spojení segmentu přesuvny se sousedním segmentem.

??? ???

Po rozhodnutí, že SN bude vypadat jinak, byl rám mírně upravený a po dokoupení výhybek bylo instalováno kolejivo. Bude to pětikolejné skryté nádraží, které vzhledem ke své délce bude řešeno pouze kusými kolejemi. Provozně bude fungovat tak, že jedna lokomotiva soupravu přiveze, a jiná si pro ni přijede z koncové stanice. Lokomotiv je dost, tak proč nééé 🙂

Only SN SN new

??? ???

Od viditelné části tratě bude SN opticky odděleno silničním nadjezdem. Ten jsem zhotovil z mnou oblíbených plastových desek a imitace kamenného zdiva od Fallera.

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

„Pěnová“ úprava náspu nadjezdu z viditelné i skryté části segmentu.

??? ??? ??? ???

Následovala úprava náspů a jejich kašírování papírovými utěrkami.

??? ???

A  nátěr narvou „beton“ od Fallera.

??? ???

Následovat bude patinování nadjezdu barevnými křídami a poté elektrická instalace SN, včetně výroby servopřestavníků.

Po částečné rekonstrukci dílny, cca v polovině května, budu o5 pokračovat . 🙂  /Hank/