Segmentové kolejiště H0 – 16. část – Krajina na rohovém segmentu

Tento rohový segment je z hlediska krajiny nejčlenitější. Na horní trati která ústí do  koncové stanice je umístěný viadukt, vechtr, a velký ocelový most,. Na spodní trati, vedoucí do skrytého nádraží je malý ocelový most, vlečka se skladištěm, skládkou uhlí a volnou skládkovou plochou.

Práce začaly minulý víkend, kdy jsem oproti původní představě ještě zhotovil malou strouhu s propustkem a lávkou ke staniční budově. Z mého pohledu tím okolí stanice dostalo ještě více romantický charakter.

??? ???

A pak začaly práce na volné skládce a krajině kolem.

??? ??? ??? ???

Zatím rozpracovaný malý vechtr s kůlnou a podezdívkou budoucí zahrádky.

??? ???

Skladiště od WEPE doplněné dřevěnou kůlnou „made in Hank“

??? ???

Zalesnění částečně skalnaté stráně. Stromků jsem teda spotřeboval již požehnaně 🙂 Krajina kolem viaduktu se bude teprve realizovat.

??? ???

Rozpracovaná skládka uhlí.

??? ???

A nakonec několik fotek s Hektorem a dvěma nákladními vozy.

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Nakonec tento víkend ještě přibyla malá kaplička u cesty pro pěší a lávka přes potok.

??? ??? ??? ???

Pokračování někdy příště 🙂      /Hank/