Segmentové kolejiště H0 – 15. část – Segment s mezilehlou stanicí

Práce na segmentu s mezilehlou stanicí začaly baevnou úpravou skal a zalesněním svahu. Následovala stavba staniční budovy, v tomto případě Cholina od KB Model s přiručním skladištěm od téže firmy. Vedle skladiště opět nezbytné záchodky a také zahrádka, pro kterou byla nejprve zhotovena betonová podezdívka. Nástupiště obou dopravních kolejí s jednou nástupní hranou, jsou zhotoveny z plastových desek, stejně jako již zmíněná podezdívka.

??? ??? ??? ???

Vznikla i malá zahradní kůlna a další pumpa na pitnou vodu, která již byla popsána v minulém příspěvku. Oplocení je od f. Noch.

??? ???

Nástupiště jsou zatím nahrubo zasypána a natřeny hrany.

??? ???  ??? ???  ??? ???    ??? ??? ??? ???

Pokračování příště 🙂      /Hank/