Segmentové kolejiště H0 – 9. část – práce na rohovém segmentu a segmentu s mezilehlou stanicí

Tento víkend byl ve znamení pokračování prací na rohovém segmentu a segmentu sousedním, s mezilehlou stanicí. Nejprve byl rohový segment načisto spasovaný se segmenty stanice a skrytého nádraží. Mohly tak být rovněž načisto přes spoj těchto segmentů  i viadukt položeny koleje.

20170409_124905 20170409_124913 20170409_124922 20170409_124930

Totéž se uskutečnilo i na spoji sousedních segmentů rohového a s mezilehlou stanicí. Položeny tak koleje i přes ocelový most cca do 3/4 segmentu.

20170409_125519 20170409_125546

Poté byly položeny výhybky pravého zhlaví a staniční koleje budoucí mezilehlé stanice.

20170408_131735 20170408_131752

Následoval polystyrén a montážní pěna na modelování náspu za mezilehlou stanicí.

20170408_134642 20170408_13463220170408_162139 20170408_162132

Začištění terénu před kašírováním.

20170409_091819 20170409_091803

Nakonec kašírování papírovými utěrkami a ředěným Duvilaxem.

20170409_094451 20170409_094458

Kamarád mašinkář z Vysočiny mě ukecal, ať ještě vyměním výhybku na vjezdovém zhlaví za angličana a přidám jednu kusou kolej pro skladiště. Tím by vznikla možnost, mít u staniční budovy malé nástupiště pro osobní motorák. Až bude angličan, tak to předělám. Segmenty rozšířím pouze o 30mm zezadu nalepením smrkové latě 30x20mm. Takhle by tam mohlo skladiště od Šikulů vypadat a bude logicky navazovat na volnou skládku.

20170408_154458 20170408_154724

A pohled na popisované dva segmenty.

20170409_122423 20170409_122441

Rýsuje se i malá výtopna od BuBi model, kterou jsem alespoň radikálně předělal. Časem ji zcela jistě nahradí „pořádná“ výtopna od Šikulů. Mimo jiné, to byl poslední výrobek od BuBi, do  kterého jsem se jedním z prodejců nechal ukecat 🙁

20170409_125005 20170409_125020

A úplně nakonec jedno krátké amatérské video M240 s Balmem 🙂

https://youtu.be/stBg656i6dA

Pokračování patrně o velikonocích 🙂    /Hank/