Segmentové kolejiště H0 – 3. část – Skryté nádraží

Skryté nádraží bude  pod koncovou stanicí. Vzhledem k tomu, že jeho spodní hrana bude několik cm nad deskou pracovního stolu, upustil jsem od původního záměru realizace přesuvny, a osadím jej krátkými výhybkami Peco R438mm. Vyrobeny rámy ze smrkových latí. Vrchní desku tvoří překližka celoplošně polepená 2mm korkem.

20170224_085009 20170224_085017 20170224_085032 20170224_164200

Čela segmentů tvoří slícované díly z překližky 8mm,

20170224_164131 20170224_164138

Nakonec bylo provizorním vypodložením segmentů vyzkoušeno, jaký bude ve výsledku přístup do skryťáku. U hrany segmentu je to 100 mm, za hranou pak 130mm. Předpokládá se v případě potřeby i možnost, oba k sobě přišroubované segmenty od sebe oddělit.

20170224_170400 20170224_170324

V týdnu mi dorazily výhybky a tak jsem dnes odpoledne mohl položit kolejivo do skrytého nádraží. SN bude mít jednu kolej pro objíždění a několik kusých kolejí. Z vjezdové strany do SN jsou 3 odstavné koleje pro delší soupravy, u koncového zhlaví jsou kusé koleje pro kratší soupravy a samostatné lokomotivy.

Vjezdové zhlaví SN

20170303_155830 20170303_161006

Koncové zhlaví SN

20170303_160958 20170303_175520

A celé SN

20170303_175529 20170303_175551 20170303_175650 20170303_175508

Pokračování 🙂    /Hank/