Minikolejiště TT 2. část – Pokládka kolejí

Že bude stavba minikolejiště oproti většímu projektu podstatně jednodušší a rychlejší se dalo předpokládat, ale že to půjde takhle rychle a snadno, to mě navíc mile překvapilo. A tak jsem včera večer a dnes dopoledne ještě využil tvůrčího nadšení a podařilo se mi položit kompletně kolejivo. Využil jsem obloukové a EW1 výhybky, které mi zbyly z demontáže cca před rokem vyrobené vratné smyčky ještě původního segmentového kolejiště. K tomu několik flexi kolejí a po několika hodinách práce především s žiletkovou pilkou, chemoprénem, vteřiňákem a pájkou, dostal layout tohoto mrněte reálnou podobu.

Pokládka začala tvorbou stanice a poté nakreslením oblouku do SN. Na kolejišti by neměl chybět alespoň malý potok, který bude ústit někde mezi skalami, a s tím spojený alespoň jeden mnou oblíbený železniční propustek. 🙂

20160813_172454 20160813_183752 20160813_183815 20160813_183842

A skryté nádraží. Konstrukce podloží spádoviště s výtažnou kolejí je z reklamních plastových desek 4mm, lepené vteřinovým lepidlem. Spád je 2,5cm na 64 cm délky. Vyzkoušel jsem jak bude výtažná kolej fungovat v provozu. Různé vagony i zapojená souprava 3 nákladních vozů, naprosto spolehlivě dojedou samospádem na každou, ze dvou kusých kolejí.

20160814_081629 20160814_081645

Finální pokládka kolejí skryťáku – a tím i celého kolejiště 🙂

20160814_081759 20160814_081747

Instalace tunelového portálu a kulisy skrytého nádraží. Pohled ze SN.

20160814_093420 20160814_093433 20160814_094238 20160814_094247

Kulisa z pohledové stany kolejiště a celkový pohled na minikolejiště.

20160814_094259 20160814_094312 20160814_094318 20160814_123931

Tak tohle milé dílko vzniklo naprosto pohodovým tempem za jeden víkend.

Pokračování zase někdy 🙂   /Hank/