Kolejiště TT 57. část – Nové segmenty 1

Minulý týden se mi podařilo prodat 3 segmenty původního kolejiště. Několik kamarádů a známých, kteří prodej zaregistrovali na Modelbazaru se mě i ptalo, proč tyto prodávám. Nejednalo se o žádný rozmar, a důvod prodeje byl v podstatě velice jednoduchý. Jako začátečník /byť již v letech 🙂 / jsem na těchto segmentech původně chtěl a také zrealizoval maximum kolejí, nádraží a vleček…. Když jsem poté začal přestavovat hlavní stanici, tyto původní segmenty s ní již svoji úrovní stavby prostě nekorespondovaly. Bylo tak rozhodnuto si zase přidělat práci a původní část nahradit novou, jednodušší, která i tuto část kolejiště více přiblíží realitě.

Z několika námětů jsem po zvážení všech pro a proti vybral layout, který mi navrhl a doporučil můj nejmenovaný odborný konzultant a modulář v jedné osobě. Tímto mu i touto cestou ještě jednou děkuji, neboť tohle řešení s kulisou by mě nenapadlo 🙂 Obě tratě povedou přírodou s minimem staveb.

Více vypoví layout – pouze té nové části.

final final

Z hlavní koncové, úvraťové stanice pomalu klesá hlavní trať a ústí do tunelu, kde je dále pomocí třípatrového tobogánu napojena na 6ti kolejné skryté nádraží s vratnou smyčkou. Lokální trať vede z úvraťové stanice vně a pozvolna stoupá za kulisu, kde je skrytá výhybna s využitelnou délkou kolejí 75 cm. Zmíněná kulisa tak velice vtipně opticky odděluje tyto dvě tratě. Z výhybny pokračuje lokální trať přes údolí překlenuté mostem do menší koncové stanice. Tato je pouze dvojkolejná s užitnou délkou kolejí 80cm a krátkou cca 40 cm kusou kolejí, kde bude malé skladiště.

Stavbu jsem začal rohovým segmentem o rozměrech 85x100cm

20160408_200720 20160408_200727

Na segmentu nové stanice bylo potřeba mírně přeložit hlavní trať a upravit propustek před vjezdovou výhybkou, které byly původně do oblouku a nyní povedou rovně.

20160408_200752 20160408_200801

Dalším segmentem byl ten prostřední o rozměrech 160x60cm. Konstrukce nových segmentů z osvědčených materiálů. Smrkové latě, OSB deska 8mm, překližka 10mm na čela segmentů.

20160409_141304 20160409_141316 20160409_141325 20160409_141401

Po sesazení rámů následovaly další práce na segmentech a zkusmo položené kousky trati.

20160409_185159 20160409_185206 20160409_185216 20160409_185234

A poté již přilepení kolejí a výhybek načisto.

20160410_110753 20160410_110801 20160410_110851 20160410_11101320160410_110906 20160410_111024

Práce na segmentech jsem tento víkend ukončil nalepením okrajových plastových desek ve tvaru budoucího horizontu krajiny.

20160410_110813 20160410_110821 20160410_110835 20160410_110842

Pokračování 🙂     /Hank/