Kolejiště TT 48. část – Zprovoznění nové stanice

Po výrobě ovládacího pultu /minulý víkend/ jsem tuto sobotu a neděli přistoupil k finálnímu dokončení elektktrického zapojení výhybek, rozpojovačů a k jejich následnému oživení a zprovoznění.

Tyto práce začaly elektrickým napojením přestavníků výhybek vjezdového zhlaví k jednomu z ovládacích modulů. V této souvislosti bylo potřeba nejprve prodloužit kabely od některých serv. Po tomto úkonu již bylo možné přistoupit k oživení přestavníků vjezdového zhlaví, které spočívalo nejprve v nastavení koncových poloh jednotlivých servopřestavníků, dále pak v zapojení mikrospínačů pro napájení srdcovek a nakonec v nastavení jednotlivých vlakových cest.

SAM_2179 SAM_2180

Po zprovoznění segmentu s vjezdovým zhlavím přišel na řadu druhý segment nové stanice – s koncovým zhlavím. Úkony potřebné k jeho zprovoznění byly totožné s prvním segmentem. Toto zprovoznění si vyžádalo cca 14 hodin práce převážně s trafopájkou a zkoušečkou.

SAM_2161 SAM_2163 SAM_2164 SAM_2165

A pak nastalo očekávané zkoušení různých lokomotiv a souprav. Nová stanice je funkční a je propojena s ostatními segmenty kolejiště.

SAM_2166 SAM_2167 SAM_2168 SAM_2169 SAM_2170 SAM_2172 SAM_2174 SAM_2175 SAM_2176 SAM_2177

No a nakonec jedna úsměvná příhoda ze zprovoznění prvního segmentu. Samozřejmě, že jsem se již v průběhu prací nemohl dočkat, až na zprovozněné části projedu první z lokomotiv…… Výhybky fungují, vlakové cesty nastaveny a já s netrpělivostí mou vlastní stavím na koleje Bardotku od MTB. ….Přejíždí přes první výhybku ZKRAT a mašina mezi kolejemi. Kouknu na koleje výhybky žádný bordel, nikde nic nepřekáží, tak znovu a opět ZKRAT a to samé. Přendám mašinu na jinou kolej, přejíždím jinou výhybku a opět ZKRAT. Začínám být nervozní, co s tím proboha je. Znovu a pečlivěji prohlížím výhybky EW2 a začal jsem se sám sobě smát. Na všech EW 2 chyběly opornice, které jsem při instalování výhybek vyjmul a uložil do krabičky ….. Po jejich nasazení bylo všechno v naprostém pořádku 🙂

Videa ze zprovoznění:

https://www.youtube.com/watch?v=BQpPY8Dkqx8

https://www.youtube.com/watch?v=_mdynG_Y0XI

https://www.youtube.com/watch?v=KXhNLHv9pFU

Pokračování 🙂   /Hank/