Minikolejiště TT 2300x400mm – 4. část

Stavba kolejiště pokračuje jednak zhotovením a instalací jiné staniční budovy, ale zejména elektroinstalací, která je řešena moderními komponenty MGP. Tento systém umožňuje mimo jiné i perfektní dvoutlačítkové stavění vlakových cest OD – DO, které je ovládané z pultu. Nespornou výhodou tohoto řešení je i skutečnost, že z ovládacího pultu vede do kolejiště pouze jediný kabel […]

Lokálka Hankov TT – 3. část

Vzhledem k téměř letnímu počasí se práce na lokálce téměř zastavily. Sem tam po chvilkách ovšem udělám něco málo na krajině, především na posledním segmentu s vratným obloukem. Vzniká koryto potoka, který povede částečně souběžně se silnicí a bude pro protékat pod ocelovým mostem. Cílem je vytvořit takové romantické zákoutí s roubenou chalupou mezi skalami […]

Lokálka Hankov TT – 2. část

Práce na lokálce pokračují tvorbou krajiny, především aplikací statické trávy. Tuto činnost jsem chtěl mít na všech segmentech hotovou, abych mohl začít instalovat elektroniku MGP. Nyní jsou již takto připravené všechny segmenty. Více řekne několik amatérských fotek. Druhý segment a jeho propojení se segmentem. Třetí segment s budovou vechtru a mostem se silnicí k horní […]

Minikolejiště TT 2300x400mm – 3. část

V průběhu stavby jsem na doporučení kolegů z DF objednal jinou výpravní budovu. Tato je ZvKČ LV/H s příručním skladem. Tím mi vyjde prostor pro „drážní zahrádku“ a na ni navazující volnou skládku. Dále se kolejiště konečně trochu zazelenalo. Terénní vlna, která odděluje výtažnou kolej SN byla navíc doplněna i skalnatou částí. Stromky jsou zatím […]

Minikolejiště TT 2300x400mm – 2. část

Velikonoce za námi a na mini kolejišti přibylo pár drobností. Jednak vznikla jakási terénní vlna, která bude vizuálně oddělovat výtažnou kolej skrytého nádraží. Ta je vzhledem k malé šířce kolejiště (400mm) doplněná opětnými zdmi. Dále byly zhotovené zatím polotovary budov. Výpravní budova se skladištěm od f. WEPE, nádrže na PHM od f. Auhagen a skladiště […]

Minikolejiště TT 2300x400mm – 1. část

Tohle mini kolejiště jsem měl v plánu stavět až na podzim. Nakonec i díky mizernému počasí jsem se do něho pustil už nyní. Jedná se o jednoduchou stavbu ze dvou segmentů 1350x400mm a 950x400mm, tedy o výsledném rozměru 2300x400mm. Motivem bude malá koncová stanice s vlečkou do Agropodniku a malým tříkolejným skrytým nádražím. SN je […]

Kovídkovo minikolejiště H0 1200x570mm

Tak tenhle mini projekt vznikl naprosto spontánně. Když s vnoučkem Františkem proháníme mašinky na tomhle minikolejišti: Minikolejiště H0 v bedně | Hankovy Stránky (hankovystranky.eu), tak už mu přestává stačit, že může ovládat zvuky a v poslední době i přepínače přestavníků výhybek. Stále by chtěl tu „červenou myš“ a řídit mašinky sám. Bohužel tohle cik-cak koncipované […]

Lokálka Hankov TT – 1. část

Po více než 6 letech jsem začal stavět další kolejiště v modelové velikosti TT. Po různých úvahách z toho vznikla opět segmentovka podél dvou zdí, široká kromě koncových segmentů s vratnými oblouky 490mm. Tohle řešení jsem si nějak zamiloval, neboť výroba kolejiště po jednotlivých segmentech skýtá z mého pohledu spoustu výhod. Od relativně jednoduché stavby […]